Kişilik Anketleri İle İlgili Öneriler

Bilmeniz Gerekenler

Kişilik anketleri işyerinde tercih ettiğiniz tarz ve yaklaşımları ölçümler. Test değildirler ve doğru ve yanlış cevapları yoktur.

Başkalarına nasıl davrandığınız, işlere ve kararlara nasıl yaklaştığınız, duygusal yöneliminiz ve sizi işyerinde harekete geçiren değerler ve motivasyon unsurları gibi kişiliğinizin bir dizi farklı yönünü ölçümlerler.

İşverenler kişilik anketlerinden genellikle aşağıdaki nedenlerle yararlanırlar:

  • İşin gerekleri ile anketi dolduranın kişiliği, onu motive eden unsurlar ve sahip olduğu değerler arasındaki uyumu anlamak
  • Kişileri anketin sonuçlarından hareketle, öz farkındalıklarını geliştirmek üzere cesaretlendirmek
  • Kariyer gelişimleri konusunda yön verebilmek üzere kişinin gelişim alanları, istek ve beklentileri ile ilgili bir farkındalık sağlamak

Kişilik anketlerinin sonuçları genellikle başvuru formları, gelişim merkezleri, mülakatlar gibi diğer araç ve değerlendirmelerle birlikte kullanılır. Böylece size kişilik anketi sonuçlarını değerlendirme ve yorum getirme  fırsatı verilir.

Durumsal Yargı Testleri İle İlgili Öneriler


Bilmeniz Gerekenler

Durumsal yargı testleri yetenek testleri ile kişilik anketleri arasında bir yerdedir. Size en iyi yaklaşımın ne olduğuna karar vermeden önce incelemeniz beklenen bir dizi senaryo verilir.

Her bir senaryo ile ilgili cevabınız; analiz yapma, problem çözme, karar verme konularındaki yetenekleriniz ve tarzınız hakkında bir resim çizmek için kullanılır.

İşverenler durumsal yargı testlerinden genellikle aşağıdaki nedenlerle yararlanırlar:

  • İşteki gerçek olaylara ve zorluklara nasıl yanıt verebileceğinizi anlamak

  • Ulaştığınız yargının etkinliğini belirlemek

  • İşte karşılaşabileceğiniz durumlar ve sizden beklentiler konusunda bir fikir sahibi olmanız

 

Durumsal yargı testlerinin sonuçları genellikle başvuru formları, gelişim merkezleri, mülakatlar gibi diğer araç ve değerlendirmelerle birlikte kullanılır. Böylece size kişilik anketi sonuçlarını değerlendirme ve yorum getirme  fırsatı verilir.

 

Yapmanız Gerekenler

Tipik bir durumsal yargı testinde bir diz senaryo ve hepsi ile ilgili çoktan seçmeli çözümler vardır. Göreviniz senaryoda tanımlanan duruma en uygun çözümü ve yaklaşımı seçmektir.

Bazen en iyi yaklaşımı seçmenin yanı sıra en az etkin olacağını düşündüğünüz yaklaşımı da belirlemeniz istenir. Kimi durumlarda da kendi alternatif çözümlerinizi önerme seçeneği de bulunur

 


 

Değerlendirme Merkezleri İle İlgili Öneriler 


Bilmeniz Gerekenler

Değerlendirme egzersizleri değerlendirme ve gelişim merkezi uygulamalarında kullanılır. Bu uygulamalar işverenlerin belirli bir görevle ilgili güçlü yanlarınız ve gelişim alanlarınızla ilgili kapsamlı bir fikir sahibi olmalarını sağlar.  Değerlendirme merkezi sonuçları işe alım, gelişim, yükselme gibi kararların verilmesinde yardımcı olarak kullanılabilir.

 

Değerlendirme egzersizlerinin türleri

Değerlendirme merkezlerinde söz konusu roldeki potansiyel performansınız ve sergileyeceğiniz tarzla ilgili bir resim oluşturmak üzere bir dizi farklı aktivite yapılır. Bunlar:

  • Grup tartışmaları- bir zorluğu başarmak üzere bir grup ya da küçük gruplar halinde çalışmanızı gerektiren egzersizler
  • Bire-bir toplantılar- Rol oynayan veya diğer adayla karşılıklı çalışarak bir dizi soruna çözüm geliştirmeniz beklenen egzersizler
  • Analiz egzersizleri- verilen bilgilere dayanarak kararlar vermeniz beklenen egzersizler

 

Bir değerlendirme merkezine katıldığınızda kendinizle ilgili daha fazla bilgi edinirsiniz. Değerlendirme merkezlerinde sergilediğiniz yaklaşımlar size söz konusu rolde sergileyeceğiniz potansiyel performans hakkında ve güçlü yönleriniz ve gelişim alanlarınız hakkında bilgi verir.BACK TO PSYCHOMETRIC TEST ADVICE