Nyfiken på hur psykometriska tester fungerar? Vår baskurs lär ut grunderna inom psykometri och är till för dig som jobbar med urval, rekrytering, utveckling eller leder personal. Certifieringen tar 60 minuter och omfattar följande delar:

  • Vad mäter och hur fungerar personlighets- och färdighetstester
  • Vetenskapen bakom tester: Den rationella och den teoretiska modellen
  • Validitet och reliabilitet: Vad är det och hur beräknas det
  • Hur kan man använda personlighetstester för att mäta egenskaper/färdigheter som korrelerar med framgång i en viss företagskultur, bransch eller roll
  • Hur tolkar man rapporter samt ger feedback till kandidater

 

Kort om oss

Criterion.co.uk - bolaget bakom plattformen Psycruit.com - är en pionjär inom branschen sedan 1993. Vår grundare, Richard Hunter, är en av utvecklarna bakom OPQ (SHL) och vi tillämpar samma rationella teori som bygger på självskattning i jämförelse med normgrupper.


Anmälan

Certifieringen sker över webben och är kostnadsfri. 

 

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan.

 

 

 

.